Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє у відповідності до усієї інформації, котру Інренет-магазин «Це Меблі», що розташований за адресою – cemebli.com.ua, може отримати про користувача під час використання сайту Інренет-магазину, програм та продуктів Інренет-магазину.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. В даній Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на керуванням сайтом, що діють від імені Інтернет-магазину Це Меблі, котрі організують та здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються над персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь яка інформація, що стосуються прямо чи опосередковано визначеній чи тій, що визначається, фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Адміністратором або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога, не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкту персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину Це Меблі» – особа, що має доступ до Сайту через мережу Інтернет, та використовує Сайт Інтернет-магазину.

1.1.6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, що відправляється веб-сервером та зберігається на комп’ютері користувача, кортий веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при намаганні відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, що побудована за протоколом IP.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Викристання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з даною Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину.

2.3. Дана Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-магазину Це Меблі. Інтернет-магазин не контролює та не несе відповідальності за сайти сторонніх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Інтернет-магазину.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надає Користувач сайту Інтернет-магазину.

 1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту Інтернет-магазину по нерозголошенню та забезпеченню режиму захисту конфіденційності персональних даних, котрі користувач надає по запиту Адміністрації сайту при реєстрації на сайті Інтернет-магазину або при оформленні замовлення для придбання Товару.

3.2. Персональні дані, що дозволені до обробки в рамках даної Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті Інтернет-магазину Центр-Мебель у розділі реєстрації та містять наступну інформацію:

3.2.1. ПІБ Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. адреса доставки Товару;

3.2.5. місце проживання Користувача.

3.3. Інтернет-магазин захищає Дані, котрі автоматично передаються у процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на котрих встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):

 • IP адреса;
 • інформація з cookies;
 • інформація про браузер (або іншу програму, котра здійснює доступ до показу реклами);
 • час доступу;
 • адреса сторінки, на котрій розміщено рекламний блок;
 • реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-магазину, що потребують авторизації.

3.3.2. Інтернет-магазин здійснює збір статистики по IP-адресах своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та розв’язання технічних проблем, для контролю законності фінансових платежів, що проводяться.

3.4. Будь яка інша персональна інформація, необумовлена вище (історія придбань, браузери, що використовуються та операційні системи і т.д.), підлягають надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. та 5.3. даної Політики конфіденційності.

 1. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЦІВ

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту Інтернет-магазину може використовувати з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, що зареєстрований на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення та (або) укладання Договору купівлі-продажу Товару дистанційним способом з Інтернет-магазином Це Меблі.

4.1.2. Надання користувачу доступу до персоналізованих ресурсів сайту Інтернет-магазину.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту Інтернет-магазину, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, попередження шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, що надані Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача сайту Інтернет-магазину про стан Замовлення.

4.1.8. Обробка та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачу ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням сайту Інтернет-магазину.

4.1.10. Надання Користувачу з його згоди, оновлення продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, надсилання новин та інших відомостей від імені Інтернет-магазину або від імені партнерів Інтернет-магазину.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності із згоди Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачу на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

 1. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБНИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації та без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту в праві передавати персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті Інтетрнет-магазину «Це Меблі», включаючи доставку Товару.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленому законодавством України.

5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача  від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій сторонніх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає усіх необхідних заходів із запобігання збитків або інших негативних наслідків, що викликані втратою або розголошенням особистих даних Користувача.

 1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про особисті дані, необхідні для користування сайтом Інтернет-магазину Це Меблі.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про особисті дані у випадку зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, вказаних в п. 4 даної Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за виключенням п.п. 5.2. та 5.3. даної Політики конфіденційності.

6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно порядку, що зазвичай використовується для захисту такої інформації у існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника чи уповноваженого органу по захисту прав суб’єктів персональних даних на час перевірки, у випадку виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, що не виконала своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, які зазнав Користувач, у зв’язку з неправильним використанням персональних даних, у відповідності з законодавством України, за виключенням випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. даної Політики конфіденційності.

7.2. У випадку втрати або розголошення Конфіденційної інформації, Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана Конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від сторонньої особи до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена зі згоди Користувача.

 1. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. Перед зверненням до суду з позовом по суперечках, що виникають зі стосунків між Користувачем сайту Інтернет-магазину та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання суперечки).

8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів від дня отримання претензії, письмово повідомляє заявителю претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При недосягненні згоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу у відповідності з діючим законодавством України.

8.4. До даної Політики конфіденційності та стосунками між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до даної Політики конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на сайті Інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або запитання по даній Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділ «КОНТАКТИ».

9.4. Дана Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою “cemebli.com.ua/privacy-policy/”.